Referencie

Odstránenie AZC krytiny - prístrešky na sušenie dreva, Žarnovica
Odstránenie AZC izolácia - fasáda výrobnej haly, Považská Bystrica
Odstránenie AZC krytiny - RD, Ivanka pri Dunaji
Odstránenie AZC strechy - výrobná hala, Štúrovo
Odstránenie AZC strechy – stavadlo, Železničná stanica Brunovce
Odstránenie AZC výplne balkónov - 8 posch. bytový dom, Tlmače
Odstránenie AZC strechy - výrobná hala, Bratislava
Odstránenie AZC dosiek – obloženie dopravníkových mostov , Žiar nad Hronom
Odstránenie AZC krytiny - RD, Bodíky okr. Dunajská Streda
Odstránenie AZC strechy - administratívna budova kancelárie Národnej rady, Bratislava
Odstránenie AZC podhľadu - interiér vestibul bytového domu, Bratislava
Odstránenie AZC tepelnej izolácie fasády – administratívna budova SPP, Bratislava
Odstránenie AZC strechy – kultúrne stredisko – Istra Centrum, Devínska Nová Ves
Odstránenie AZC krytiny z prístreškov na sušenie dreva, Žarnovica
Odstránenie AZC izolácia fasády výrobnej haly, Považská Bystrica
Odstránenie AZC krytiny RD, Ivanka pri Dunaji
Odstránenie AZC strechy výrobná hala, Štúrovo
Odstránenie AZC strechy stavadla, Železničná stanica Brunovce
Odstránenie AZC výplne balkónov 8 posch. bytový dom, Tlmače
Odstránenie AZC strechy výrobná hala, Bratislava
Odstránenie AZC dosiek – obloženie dopravníkových mostov , Žiar nad Hronom
Likvidácia AZC zvukovej izolácie plynového potrubia, Kompresorová stanica Veľké Zlievce
Odstránenie AZC krytiny - RD, Bratislava
Odstránenie AZC krytiny - RD, Marianka
Odstránenie AZC deliacich stien - výrobné haly, Nové Mesto Nad Váhom
Odstránenie AZC podhľadu - interiér vestibul bytového domu, Bratislava
Odstránenie AZC obloženia koridoru - interiér výrobnej haly, CMTT Púchov
Odstránenie AZC obloženia výťahovej šachty - interiér výrobnej haly, CMR Púchov
Odstránenie AZC krytiny z prístreškov vonkajších skladov, Nestlé Prievidza
Odstránenie AZC strechy – kultúrne stredisko – Malé Borové, okres Liptovský Mikuláš
Odstránenie AZC strechy - administratívna budova, Holíč
Odstránenie AZC odpadového potrubia v bytovom dome, Liptovský Mikuláš
Odstránenie AZC odpadového potrubia v bytovom dome, Kysucké Nové Mesto
Odstránenie AZC protipožiarnych káblových prepážok – energo kanál BATAS, Bratisava

Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...Email