likvidácia azbestu a eternitu na strechách

likvidácia azbestu a eternitu na strechách

Najzákladnejším princípom odbornej likvidácie azbestu v stenách a eternitových strechách je zamedziť uvoľneniu azbestových vlákien do voľného ovzdušia. Ochráňte seba a svoje okolie pred nebezpečnými zdravotnými problémami a kontaktujte nás!

 
likvidácia azbestu v priemysle

likvidácia azbestu v priemysle

Likvidácia azbestu v priemyselných stavbách či výrobných halách sa realizuje takmer na mieru, pretože veľmi záleží od druhu použitia azbestu v daných priestoroch. Zaisťujeme demontáž, likvidáciu a bezpečné uskladnenie azbestových častí boletických panelov ako služby na kľúč.

 
likvidácia azbestových potrubí v stupačkách

likvidácia azbestových potrubí v stupačkách

Pri zásahu a manipulácii s azbestom počas rekonštrukcií bytových či rodinných domov predstavuje tento materiál skutočne nebezpečnú hrozbu pre ľudské zdravie. Nevykonávajte likvidáciu azbestu svojpomocne! Sme tu, aby sme to spravili za Vás.

 

Likvidácia azbestu - práca pre odborníkov...

Spoločnosť Kovomat Slovakia, s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2000 so zameraním na výkup, nakladanie a odvoz železného šrotu a neželezných kovov, likvidáciu zastaralých technologických a strojných celkov, zariadení, prevádzok a stavieb. V roku 2006 sme rozšírili našu činnosť o likvidáciu nebezpečných odpadov, následne v roku 2007 o likvidáciu azbestu.

Čo je azbest?

Azbest je prírodný materiál, ktorý v minulosti našiel uplatnenie v rôznych priemyselných odvetviach a to vďaka jeho jedinečným vlastnostiam, ako napríklad odolnosť voči vysokým teplotám, oxidácii, korózii, oderu, či ohybnosti. Presadil sa v automobilovom, chemickom či potravinárskom priemysle, mimoriadne populárny bol v stavebníctve. V súčasnosti je jeho používanie na Slovensku, ako aj v celej Európskej Únii, zakázané. Azbest je pre ľudský organizmus veľmi nebezpečný, jeho nepriaznivé účinky zasahujú predovšetkým orgány dýchacích ciest. Naša spoločnosť realizuje likvidáciu azbestu a všetkých materiálov, v ktorých je táto škodlivá látka obsiahnutá.

K typickým miestam, kde sa môže azbest nachádzať, patria:

Povolania pri ktorých je riziko vystavenia azbestu:


Prečo práve my?

Likvidáciu nebezpečných odpadov vykonávame už od roku 2006. Môžeme sa popýšiť dlhoročným pôsobením na trhu, bohatými skúsenosťami, množstvom úspešne zrealizovaných zákazok a spokojných klientov.


Tisíce klientov


Komplexné služby


Rýchlosť a spoľahlivosť


Najvýhodnejšie ceny

Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...Email