Likvidácia azbestových potrubí v stupačkách

Staré rozvody vody, plynu i odpadu majú svoju životnosť po niekoľkých dekádach rokov, ktorú väčšina bytových a rodinných domov už prekročila. V dôsledku opotrebovania materiálu môže napokon dôjsť k prasknutiu či inému poškodeniu azbestových potrubí. Korodujúci azbest je veľmi nebezpečný, preto sa odporúča po istom čase vykonať výmenu týchto rozvodov.

K nebezpečenstvu dochádza aj pri rôznych rekonštrukciách bytových či rodinných domov. Pri zásahu do azbestu, napríklad práve počas rekonštrukcie sa stáva skutočne veľkou hrozbou pre ľudské zdravie. 

V žiadnom prípade Vám neodporúčame vykonávať likvidáciu azbestu svojvoľne! Ohrozujete tým nielen seba, ale aj svoje okolie.
Naša spoločnosť má potrebné certifikáty, povolenia a adekvátnu kvalifikáciu na demontáž azbestu a materiálov, ktoré ho obsahujú. Stačí, keď nás kontaktujete a my spravíme všetko potrebné za Vás!

Cena: od 70 eur/stúpačka (jedno poschodie)

Výsledná cena demontáže stúpacích rozvodov závisí od niekoľlkých faktorov. Ovplyvniť ju môže napríklad prístupnosť k miestu likvidácie.

Ako prebieha odstránenie azbestu v stúpačkách?

  • Vypracovanie plánu práce likvidácie materiálov s obsahom azbestu.
  • Zabezpečenie povolenia likvidácie azbestového nebezpečenstva - povolenie od Regionálneho Úradu Verejného Zdravotníctva na demontáž a likvidáciu azbestu z AZC stupačiek a povolenie od Odboru Starostlivosti o Životné Prostredie pre manipuláciu s odpadmi v AZC stupačkách.
  • Vytvorenie kontrolovaného pásma v okolí miesta likvidácie, teda oddelenie pracoviska od vonkajšieho priestoru. Tým zabránime šíreniu azbestového prachu do ovzdušia. Prístup do týchto priestorov majú len oprávnené osoby.
  • Stabilizácia azbestu certifikovaným prípravkom 'A penetratiom power' alebo iným, ktorý zabraňuje šíreniu azbestových častíc.
  • Demontáž starých stúpacích rozvodov. Odstránený azbest zabalíme do hermeticky uzavretých balíkov s označením nebezpečného odpadu.
  • Nasleduje dekontaminácia prostredia - vysávanie konštrukcií od azbestového prachu.
  • Zabezpečíme kontrolné meranie v stupačkách na zistenie azbestových vlákien vo vzduchu po demontáži v zmysle nariadenia Regionálneho Úradu Verejného Zdravotníctva.
  • Transport stabilizovaného odpadu na skládku nebezpečného odpadu.
  • Odovzdanie dekontaminovaného prostredia s dokumentáciou.

Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...Email