Prečo likvidovať azbest s nami

Plánujete rekonštrukciu strechy a potrebujete sa zbaviť starej azbestovej krytiny? Alebo máte podozrenie na prítomnosť azbestu vo Vašej domácnosti či na pracovisku? 

Spoločnosť Kovomat Slovakia, s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2000 so zameraním na výkup, nakladanie a odvoz železného šrotu a neželezných kovov, likvidáciu zastaralých technologických a strojných celkov, zariadení, prevádzok a stavieb. 

Od svojho vzniku sa dynamicky rozvíja a rastie. Vďaka kvalifikovanému personálu, skúsenému manažmentu a vyspelej modernej technike a strojným zariadeniam si počas niekoľkých rokov vybudovala stabilnú pozíciu na slovenskom trhu a dnes patrí medzi stabilné spoločnosti vo svojom obore. V roku 2006 sme rozšírili našu činnosť o likvidáciu nebezpečných odpadov, následne v roku 2007 o likvidáciu azbestu. Sme držiteľom certifikátu ISO 9001:2000 v oblasti nakladania s odpadmi. 

Na kvalitu našich služieb kladieme veľký dôraz a máme ambície neustále sa zlepšovať. Pri likvidácií železného i neželezného šrotu, demontáži technologických zariadení s nami spolupracujú významné podniky, ale aj bežní občania, ktorí využívajú naše výkupné prevádzky. 

V súčasnosti máme prevádzky v Ružomberku, Leopoldove, Trnave, Leviciach a v Žiline a pripravujeme rozšírenie do ďalších miest. Naše aktivity však pokrývajú územie celého Slovenska. 

Portfólio našich činností zahŕňa:

 • Výkup železného šrotu a neželezných kovov
 • Zvoz a triedenie železného odpadu
 • Pristavenie kontajnerov
 • Likvidácia starých technológií, strojov, zariadení a stavieb
 • Likvidácia nebezpečného odpadu
 • Sanácia a likvidácia azbestu

Prečo si na likvidáciu azbestu vybrať práve nás?

 • Disponujeme všetkými potrebnými povoleniami a certifikátmi na odstraňovanie tohto nebezpečného materiálu.
 • Naša spoločnosť ponúka komplexné odborné služby v oblasti likvidácie azbestu, od poradenstva a auditovania, cez vypracovanie dokumentácie a komunikácie s príslušnými úradmi, až po samotnú likvidáciu 
 • Naši odborníci majú nanajvýš profesionálny a zodpovedný prístup, pri práci sa riadia prísnymi bezpečnostnými pokynmi.
 • Našu činnosť realizujeme veľmi opartne a za prísnych bezpečnostných opatrení. V okolí miesta likvidácie vytvoríme kontrolované pásmo, kde majú prístup len naši pracovníci v ochranných odevoch a s adevátnymi ochrannými pomôckami. Tento postup zabraňuje úniku nebezpečných látok do okolia a vďaka tomu ochraňujeme Vás aj okolité životné prostredie. 
 • Likvidáciu nebezpečných odpadov vykonávame už od roku 2006. Môžeme sa popýšiť dlhoročným pôsobením na trhu, bohatými skúsenosťami, množstvom úspešne zrealizovaných zákazok a spokojných klientov.
 • Pri práci využívame pokročilé technológie a zároveň sa neustále zdokonaľujeme v oblasti likvidácie azbestu.
 • Cena za odstránenie nebezpečných odpadov je rôzna, závisí totiž od viacerých faktorov. Vieme Vám však garantovať skutočne výhodné ceny.

Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...Email