Likvidácia azbestu a eternitu

Čo je azbest?

Azbest je prírodný materiál, ktorý v minulosti našiel uplatnenie v rôznych priemyselných odvetviach a to vďaka jeho jedinečným vlastnostiam, ako napríklad odolnosť voči vysokým teplotám, oxidácii, korózii, oderu či ohybnosti. Presadil sa v automobilovom, chemickom či potravinárskom priemysle, mimoriadne populárny bol predovšetkým v stavebníctve. V súčasnosti je jeho používanie na Slovensku, ako aj v celej Európskej Únii, zakázané. Azbest je pre ľudský organizmus veľmi nebezpečný, jeho nepriaznivé účinky zasahujú predovšetkým orgány dýchacích ciest. 

Prečo a akým spôsobom ho likvidovať?

Svojpomocná likvidácia azbestu je na Slovensku protizákonná. Môžu ju realizovať len špecializované spoločnosti, ktoré majú príslušné povolenia, disponujú potrebnými nástrojmi, adekvátnymi ochrannými pomôckami a ich pracovníci su odborne vyškolení. Ak ste správcom, či majitelom budovy, potrebujete vedieť či je vo Vašich priestoroch azbest. Na zistenie prítomnosti Azbestu je vhodný audit u špecializovanej spoločnosti, ktorá odborne odoberie vzorky a v prípade potvrdenia výskytu navrhne spôsob jeho likvidácie a samotné odstránenie aj zabezpečí.

Svojvoľné odstraňovanie azbestu môže mať veľmi nebezpečné následky, keďže všetky druhy azbestu sú karcinogény I. triedy, o ktorých je známe že spôsobujú rakovinu pľúc, pohrudnice či pobrušnice. 

Naša spoločnosť realizuje likvidáciu azbestu a všetkých materiálov, v ktorých je táto škodlivá látka obsiahnutá.

Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...Email