Likvidácia azbestu v priemysle

Likvidácia azbestu v priemyselných stavbách či výrobných halách sa realizuje takmer na mieru, pretože veľmi záleží od druhu použitia azbestu v daných priestoroch. Odstraňovanie azbestu v takýchto priestoroch je náročnejšie, je tu nutné prihladať na skutočnosť, že azbest bol častokrát poškodený mechanicky. Likvidácia nebezpečných materiálov v priemyselných stavbách je zdĺhavejšia a prebieha podľa špecifických postupov.

Likvidácia azbestu v boletických paneloch

Viacvrstvový azbestocementový panel, taktiež označovaný aj ako boletický panel, je stavebná konštrukcia, ktorá má viacero variantov. Základom je oceľový rám, ktorý je z vonkajšej strany obložený sklom a z vnútornej strany najčastejšie doskovými materiálmi. V minulosti sa boletické panely využívali na opláštenie budov občianskeho vybavenia, napríklad zdravotnícke strediská alebo administratívne, obchodné či školské budovy.

V žiadnom prípade Vám neodporúčame zbavovať sa azbestu v priemyselných objektoch svojvoľne! Jedná sa o veľmi nezodpovedný a nebezpečný postup, pri ktorom dochádza k rozptýleniu mikroskopických vlákien azbestu do ovzdušia. Celé Vaše okolie je vystavené veľkému riziku vdýchnutia týchto vlákien, ktoré sú pre zdravie vysoko škodlivé. O azbeste je totiž známe, že je to silno karcinogénna látka. Žiaľ, v tomto prípade nám nepomôže ani samočistiaci efekt pľúc a náš organizmus sa odkašliavaním nedokáže prachu zbaviť. Dlhodobým účinkom azbestových vlákien na ľudský organizmus následne vznikajú nebezpečné ochorenia.

Naša spoločnosť má všetky potrebné certifikáty, povolenia a adekvátnu kvalifikáciu na demontáž azbestu a materiálov, ktoré ho obsahujú. Zaisťujeme demontáž, likvidáciu a bezpečné uskladnenie azbestových častí boletických panelov ako služby na kľúč. Stačí, keď nás kontaktujete a všetko potrebné spravíme my za Vás!

Cena: od 12,5 eur/boletický panel
Výsledná cena likvidácie azbestových častíc z boletických panelov závisí od niekoľlkých faktorov. Medzi ne patrí napríklad hrúbka a typ boletického panelu, či prístupnosť k miestu likvidácie.

Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...Email