Referencie

Zoznam realizovaných liklvidácií azbestu:
 
1. Likvidácia AZC Unimobunky – Areál Jazdeckej polície – Mesto Bratislava termín 7/2018
2. Likvidácia AZC strešnej krytiny 130m2,  Centrum sociálnych služeb – Domino, Prievidza, 8/2018
3. Likvidácia AZC strešnej krytiny 900 m2, Hospodárska  budova Obce Horné Semerovce, 8/2018
4. Likvidácia AZC strešnej krytiny  2*1600m2, AGROALM, s.r.o. Píla 1, 966 81 Žarnovica.
5. Demontáž odpadových rúr zo stupačiek bytového domu – Revolučná 1344/125. 024 24 Kysucké Nové Mesto
6. Demontáž azbestovo cementového vonkajšieho a vnútorného obloženia s obsahom azbestu 10 percent  v rozsahu 8100 m2, Miesto zhotovenia diela -  Blok UNIMO H Žilinskej Univerzity. 
7. PD Považany - strecha hospodárskej budovy bez súp.čísla. Parc.č. 1258, Považany 916 26 celkom 1310m2
8. Demontáž, odvoz a uskladnenie boletického obkladu fasády vrátane všetkých konštrukcií na stavbe DOMY KRAMÁRE BRATISLAVA , Prestavba, dostavba a nadstavba objektov A+B, Jelšová – Uhrová, Bratislava, bývalé riaditeľstvo Pošty. Celkom 1150 m2 
9. Demontáž azbestovo cementovej strešnej krytiny zo strechy hospodárskej budovy a voľne loženého azbestu v blízkosti budovy - Poľnohospodárske družstvo Jasenová, - Vyšný Kubín, 026 01, Vyšný Kubín, celkom 450m2 9/2019
10. Demontáž azbestovo cementových stúpačiek  – Inštitút vzdelávania Ministerstva Spravodlivosti S.R. Omšenie č.d.825, Omšenie 914 43, celkom 45 stúpačiek. 8/2019
11. Demontáž azbestovo cementovej priečky vo výrobnej hale – ANDRITZ KUFFERATH s.r.o.  Ku Bratke 5, 934 05 Levice, celkom 150m2 10/2019
12. Demontáž, zasklených fasádnych stien kompletizovaných vrátane okien a ich rámov do sutiny , AZC boletického obloženia  celkom 1130,92 m2, budova internátu - Stredná zdravotnícka škola v Žiline. 11/2020
13. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Banská Bystrica, Zvolenská 27, Okres: Banská Bystrica, Radvaň,- Demontáž okien a sklenených výplní  bod 3 , výmer 982m2 
       Demontáž keramického obkladu interstone bod 4. výmer 172 m2.
       Demontáž AL obkladov umiestnených pred boletickými panelmi bod 5.  výmer 785m2 
       Likvidácia azbestových boletických azbestovo–cementových panelov bod 6. výmer 785m2
       Demontáž nosnej oceľovej kotviacej  konštrukcie okien a bolet. pan. bod 7. výmer 1767m2
14. Demontáž azbestovo cementovej strešnej krytiny  – Strecha - ŽST Ilava, Objekt útulku T. O. v obvode železničnej stanice Ilava, KN 1137/3 celkom 250m2 , 5/2020
15. Demontáž AZC boletických obkladov a stropov - Administratívna budova spol. STRABAG, s.r.o. – prevádzka obaľovne bitumenových zmesí Predmier. 4/2020 celkom 600m2
16. Demontáž azbestovo cementových komínových vložiek  – Pôvodné komíny Žilina BD Retro  na ulici Bratislavská 2, Celkom 4 komíny  výška 20m. 
17. Demontáž, odvoz a uskladnenie boletického obkladu fasády vrátane všetkých konštrukcií na stavbe Obvodné oddelenie PZ v Banskej Bystrici, celkom 1075m2 8/2020
18. COOP Jednota – Nákupné stredisko  Družba Žilina, Daxnerovas ul. -  Demontáž sklenených výplní umiestnených pred boletickými panelmi  vrátane horizontálneho a vertikálneho presunu a uskladnenia. Likvidácia azbestových boletických azbestovo–cementových panelov výmer 297,57 m2

19. Odstránenie AZC krytiny - prístrešky na sušenie dreva, Žarnovica
20. Odstránenie AZC izolácia - fasáda výrobnej haly, Považská Bystrica
21. Odstránenie AZC krytiny - RD, Ivanka pri Dunaji
22. Odstránenie AZC strechy - výrobná hala, Štúrovo
23. Odstránenie AZC strechy – stavadlo, Železničná stanica Brunovce
24. Odstránenie AZC výplne balkónov - 8 posch. bytový dom, Tlmače
25. Odstránenie AZC strechy - výrobná hala, Bratislava
26. Odstránenie AZC dosiek – obloženie dopravníkových mostov , Žiar nad Hronom
27. Odstránenie AZC krytiny - RD, Bodíky okr. Dunajská Streda
28. Odstránenie AZC strechy - administratívna budova kancelárie Národnej rady, Bratislava
29. Odstránenie AZC podhľadu - interiér vestibul bytového domu, Bratislava
30. Odstránenie AZC tepelnej izolácie fasády – administratívna budova SPP, Bratislava
31. Odstránenie AZC strechy – kultúrne stredisko – Istra Centrum, Devínska Nová Ves
32. Odstránenie AZC krytiny z prístreškov na sušenie dreva, Žarnovica
33. Odstránenie AZC izolácia fasády výrobnej haly, Považská Bystrica
34. Odstránenie AZC krytiny RD, Ivanka pri Dunaji
35. Odstránenie AZC strechy výrobná hala, Štúrovo
36. Odstránenie AZC strechy stavadla, Železničná stanica Brunovce
37. Odstránenie AZC výplne balkónov 8 posch. bytový dom, Tlmače
38. Odstránenie AZC strechy výrobná hala, Bratislava
39. Odstránenie AZC dosiek – obloženie dopravníkových mostov , Žiar nad Hronom
40. Likvidácia AZC zvukovej izolácie plynového potrubia, Kompresorová stanica Veľké Zlievce
41. Odstránenie AZC krytiny - RD, Bratislava
42. Odstránenie AZC krytiny - RD, Marianka
43. Odstránenie AZC deliacich stien - výrobné haly, Nové Mesto Nad Váhom
44. Odstránenie AZC podhľadu - interiér vestibul bytového domu, Bratislava
45. Odstránenie AZC obloženia koridoru - interiér výrobnej haly, CMTT Púchov
46. Odstránenie AZC obloženia výťahovej šachty - interiér výrobnej haly, CMR Púchov
47. Odstránenie AZC krytiny z prístreškov vonkajších skladov, Nestlé Prievidza
48. Odstránenie AZC strechy – kultúrne stredisko – Malé Borové, okres Liptovský Mikuláš
49. Odstránenie AZC strechy - administratívna budova, Holíč
50. Odstránenie AZC odpadového potrubia v bytovom dome, Liptovský Mikuláš
51. Odstránenie AZC odpadového potrubia v bytovom dome, Kysucké Nové Mesto
52. Odstránenie AZC protipožiarnych káblových prepážok – energo kanál BATAS, Bratisava

Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...Email