Najlepšie ceny likvidácie

Nevystavujte seba ani svoje okolie vážnym zdravotným rizikám! 

Naša spoločnosť ponúka komplexné služby spojené s odstraňovaním materiálov obsahujúcich azbest. Ako jedna z mála spoločností máme na túto činnosť, teda odstraňovanie azbestu zo stavieb, oprávnenie od Úradu verejného zdravotníctva SR pre tieto práce v interiéroch aj exteriéroch budov.

Špeciálnymi prípravkami stabilizujeme nebezpečné látky v materiáloch obsahujúcich azbest, aby sme zabránili ich šíreniu do ovzdušia, respektíve priestorov, v ktorých sa nachádzajú. Následne ich odborným spôsobom s použitím špeciálnych ochranných pomôcok demontujeme a uložíme do hermeticky uzavretých obalov, v ktorých sa môžu tieto materiály prepravovať a ukladať na skládkach nebezpečných odpadov.

Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne a vždy sa snažíme zvoliť najbezpečnejší a cenovo najdostupnejší postup.

Cenník likvidácie azbestu

Likvidácia azbestových potrubí v stúpačkách

  • Cena: 70 eur/stúpací rozvod (jedno poschodie)

Likvidácia azbestu a eternitu na stenách/strechách

  • Cena: od 7 eur/stena, od 8,5 eur/strecha
  • Výsledná cena odstránenia azbestu v stenách a strešných krytinách je v prípade každej zákazky individuálna, vplýva na ňu niekoľko faktorov. Medzi nimi sú napríklad potreba lešenia, sklon strechy, výška podašia, dostupnosť na miesto likvidácie a iné.

Likvidácia azbestu v priemysle

  • Cena: od 12,5 eur/boletický panel
  • Výsledná cena je individuálna, keďže sa likvidácia azbestu v priemyselných stavbách či výrobných halách realizuje takmer na mieru. Ovplyvňuje ju hrúbka a typ boletického panelu či dostupnosť na miesto likvidácie.

 

Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...Email